alle

 
Gladsaxe Company House  
linie

 

Kontorhus til udlejning og domicil opført efter Company House-konceptet for NCC. 15.400 m².
Første bygning i Danmark, der har opnået bæredygtighedscertificeringen DGNB Platin.

Arbejdsopgaver
3D-projektering i projektforslag, forprojekt og hovedprojekt (REVIT).
Bygningsdelsdesign, detaljetegninger og beskrivelse, projektopfølgning og fagtilsyn.
Indsamling af dokumentation til DGNB-certificering


 

Arbejdsplads
Vilhelm Lauritzen
2013-2015

Links
VLAs projektpræsentation

 
Psykiatrisygehus i Slagelse (GAPS)  
linie

 

Nyt psykiatrisygehus i Slagelse for Region Sjælland.
Almen- og retspsykiatri, sikring, kontorhus og idætskompleks - alt ca. 44.000 m².

Arbejdsopgaver
Projektering i projektforslag, forprojekt og hovedprojekt (REVIT). Hovedtegninger, detaljetegninger og beskrivelse.
Tovholder på koordinering af konstruktioner, lukning mv.

 

Arbejdsplads
Karlsson arkitekter
(KA/VLA)
2011-2013

Links
Karlsson arkitekters projektpræsentation


 
Estonian Broadcasting Building (ERR)  
linie

err

 

Nyt multimediehus for ERR - Estlands nationale TV- og Radiostation. Bygningen er på i alt ca. 46.000 m².

Arbejdsopgaver
Deltagelse i udarbejdelsen af dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hoveprojekt.
Projektering, bygningsdelsdesign, detaljetegning, udarbejdelse præsentationsmateriale mv.

 

Arbejdsplads
NOBEL arkitekter
2008-2011

Links
NOBEL arkitekters projektpræsentation


 
Afskærmning af Jellingstenene  
linie

jelling

 

Konkurrenceforslag, 1.præmie

Arbejdsopgaver
Udarbejdelse af tegnings- og præsentationsmateriale
 

Arbejdsplads
NOBEL arkitekter
2010

Links
NOBEL arkitekters præsentation

 
Røde Kro  
linie

rødekro

 

Renovering af 88 badeværelser i alment boligbyggeri

Arbejdsopgaver
Skitsering og projektering, udarbejdelse af udbudsprojekt til hovedentreprise, projektopfølgning, fagtilsyn mv.

 

Arbejdsplads
NOBEL arkitekter
2010-2011

Links
NOBEL arkitekter

 
Bryggervangen  
linie

 
Gennemgribende renovering og ombygning af 1100m² kontorlejemål til Copydan

Arbejdsopgaver
Bygherrekontakt, tegning, beskrivelse, fagtilsyn mv.
 

Arbejdsplads
NOBEL arkitekter
2009

Links
NOBEL arkitekter

 
DR indeklima i Nyhedsatriet, Segment 2  
linie

dr_seg2

 
Projekt til forbedring af indeklimaet i Nyhedsatriet i DR Byens Segment 2

Arbejdsopgaver
Projektering i projektforslag- og hovedprojektsfaserne.
Bygningsdelsdesign, detaljetegning, beskrivelse og præsentationsmateriale.
 

Arbejdsplads
NOBEL arkitekter
2008-2009

Links
NOBEL arkitekter

 
Det ny Ingeborg – Hvidovre FDF  
linie

FDF

 

Konkurrenceforslag til en ny spejderlejr ved Roskilde fjord

Arbejdsopgaver
Udarbejdelse af præsentationsmateriale

 

Arbejdsplads
NOBEL arkitekter
2009

Links
NOBEL arkitekters præsentation

 
Tallinn Rådhus  
linie

tallinnraadhus

 

Konkurrenceforslag til nyt Rådhus i Tallinn, Estland

Arbejdsopgaver
Udarbejdelse af præsentationsmateriale

 

Arbejdsplads
NOBEL arkitekter
2009

Links
NOBEL arkitekters præsentation

 
DR – Diverse ombygninger  

linie

Sammenlægning af kontorer, nyt vindfang, depoter o. lign. i DR Byen og TV Byen

Arbejdsopgaver
Bygherrekontakt, tegning, beskrivelse, udbud, tilsyn mv.

 

Arbejdsplads
NOBEL arkitekter
2008-2009

Links
NOBEL arkitekter

 
Ballerup Rådhus  
linie

ballerup

 

Ombygning af Ballerup Rådhus

Arbejdsopgaver
Projektering, hovedprojekt
Bygningsdelsdesign og detaljetegning

 

Arbejdsplads
NOBEL arkitekter
2008

Links
NOBEL arkitekters præsentation

 
Copenhagen Towers  
linie

CT

 

Hotel, konferencecenter, kontorer mv. i Ørestad

Arbejdsopgaver
Projektering i for- og hovedprojektsfaserne

 

Arbejdsplads
Dissing + Weitling
2008

Links
copenhagentowers.dk


 
Rambøll Headquarters RHQ  
linie

rambøl

 

Rambølls kommende hovedsæde i Ørestaden
1800 arbejdspladser, ca. 40000 m²

Arbejdsopgaver
Projektering af facade, præsentationsmateriale mv.

 

Arbejdsplads
Dissing + Weitling
2007

Links
D+W projektpræsentation
Rambøll

 
A/S Storebælt administrationsbygning  
linie

storebaelt

 

Udvidelse og ombygning af A/S Storebælts nuværende administrationsbygning ved betalingsanlægget i Korsør

Arbejdsopgaver
Projektering, bygningsdelsdesign og udarbejdelse af præsentationsmaterialer

 

Arbejdsplads
Dissing + Weitling
2007

 
Hangar for inspektionsplatform  
linie

Hangar på Sprogø til en mobil inspektionsplatform under Storebæltforbindelsens vestbro

Arbejdsopgaver
Skitseprojekt

 

Arbejdsplads
Dissing + Weitling
2007

 
KLP 2  
linie

KLP2

 

Kontorbygning. med flexible lejemålsstørrelser. I alt ca. 30.000 m²

Arbejdsopgaver
Facadeprojektering og detaljetegning, hovedprojekt

 

Arbejdsplads
Dissing + Weitling
2007

Links:
D+W projektpræsentation
KLP ejendssssomme

 
Havnestaden i Århus  
linie

havnestaden

 

Bebyggelsesplan for første etape af urbaniseringen af Århus Nordhavn. Indbudt konkurrence.
Projektet blev udarbejdet i samarbejde med Foster + Partners, Årstiderne Arkitekter og SLA

Arbejdsopgaver
Skitsering, visualisering og udarbejdelse af præsentationsmateriale

 

Arbejdsplads
Dissing + Weitling
2006


 
BEC – Bankernes Edb Central  
linie

Omfattende omdisponering og udvidelse af BECs hovedsæde i Roskilde med ca. 1600 m²

Arbejdsopgaver
Udarbejdelse af konkurrenceprojekt til indbudt konkurrence

 

Arbejdsplads
Kullegaard Arkitekter AS 2006

 
Novozymes, Kalundborg  
linie

Ombygning af kontrolrum i bygning AC, Novozymes Kalundborg

Arbejdsopgaver
Skitsering, projektering og tilsyn

 

Arbejdsplads
Kullegaard Arkitekter AS 2006

 

Novozymes, Fuglebakken

 
linie

Forslag til nyindretning af eksisterende kontorpavilion i Hillerødgade

Arbejdsopgaver
Skitseprojekt, præsentationsmateriale

 

Arbejdsplads
Kullegaard Arkitekter AS 2006

 
Villabyerne  
linie

Forslag til boliger 27 i 3 etager, med fællesfaciliteter i stueetagen, Borup

Arbejdsopgaver
Ideoplæg, skitsering og præsentationsmateriale

 

Arbejdsplads
Kullegaard Arkitekter 2006

 
Bo Plus træhus  
linie

træhus

 

Udvikling af koncept for eksklussive enfamilieshus i træ.
Prøvebolig på 130m² er opført

Arbejdsopgaver
Skitsering, projektering og tilsyn

 

Arbejdsplads
Kullegaard Arkitekter
2005-2006


 
AST/Solbjerg - Andelsboligforening  
linie

ast

 

Etablering af 118 nye taglejligheder i to eksisterende andelsforeninger i Bellahøjområdet. I alt 1 km tagryg.

Arbejdsopgaver
Skitsering, lejlighedsindretning, projektering, salgstegninger mv.

 

Arbejdsplads
Kullegaard Arkitekter, 2005-2006

Links
Kullegaard Arkitekters præsentation

 
Bagsværddal 2-6  
linie

Forslag til 26 boliger i 3-4 etager med parkeringskælder. I alt ca. 3200m²

Arbejdsopgaver
Ideoplæg, skitsering og præsentationsmateriale

 

Arbejdsplads
Kullegaard Arkitekter 2005-2006

 
Raklevgården  
linie

Indbudt konkurrence for boligselskabet FOB.
36 boliger med fællesfaciliteter til blinde og svagtseende fysisk og psykisk handikappede i Raklev ved Kalundborg, ii alt ca. 2500 m²

Arbejdsopgaver
Sagsarkitekt, konkurrenceprojekt

 

Arbejdsplads
Kullegaard Arkitekter 2005

 
Skt. Georggårdens Børnehave  
linie

Renovering, om- og tilbygning af Børnehave i Borup

Arbejdsopgaver
Sagsarkitekt, skitsering og projektering

 

Arbejdsplads
Kullegaard Arkitekter 2005

 
Fritidsklub i Præstøgade, Østerbro  
linie

præstøgade

 

Indretning af fritidsklub i bevaringsværdig, tidligere kloakpumpestation. ca. 1200 m².

Arbejdsopgaver
Projektering til storentreprise
CAD ansvarlig, mv.

 

Arbejdsplads
Tegnestuen Birthe Just 2003-2004


 
Fritids- og ungdomsklub i Bispehaven  
linie

bispehaven

 

Fritids- og ungdomsklub i Bispehaven ved Århus

Arbejdsopgaver
Skitsering og projektering

 

Arbejdsplads
Arkitekturens praksis
2003

s