2013-nu   Vilhelm Lauritzen Arkitekter (VLA)  
       
   

• Bæredygtigheds- og DGNB konsulent
• Projektring i Revit
• Bygningsdelsdesign og -beskrivelser
• Projektopfølgning og tilsyn

 
       
   

Har oparbejdet en solid erfaring med bygningsprojektering generelt gennem arbejde med flere store og mellemstore projekter (BIM projektering, detaljetegning, beskrivelse, koordinering med øvrige rådgivere, bygherrekontakt mv.).
Jeg tager ofte del i resouceplanlægningen i projekteringsteamet og har desuden stået for projektopfølgning og tilsyn i enkelte sager.
Som DGNB konsulent har jeg haft en central rolle ifbm. indsamling af dokumentation til DGNB certificering af Gladsaxe Company House - Danmarks første platincertificerede kontorbygning.

 
       
   
 
       
   

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

 
   

 

 

 

 
2011-2013   Karlsson arkitekter (KA-VLA)  
       
   

• Projektering i Revit
• Hoved- og detaljetegning
• Tids-, resourceplanlægning

 
       
    Hos Karlsson arkitekter har jeg hovedsageligt arbejdet med projekteringen af det Psykiatriske Sygehus i Slagelse (GAPS). Arbejdet har givet god erfaring med projektering i Revit.
I perioder har jeg været ankermand/leder for mindre teams i arbejdet med delområder - fx. koordinering med konstruktions- og installationsingeniører, detaljetegning, lukning mm.
 
       
   
 
       
   

Karlsson arkitekter

 
   

 

 

 

 
2008-2011   NOBEL arkitekter  
       
   

• Projektering
• Bygingsdeldesign og detaljetegning
• Projektstyrring

 
       
   

Hovedparten af mine arbejdsopgaver har været relateret til projektering – bygningsdelsdesign, detaljetegning mv. Desuden har jeg stået for gennemførelsen af en række ombygningssager og har lavet præsentationsmateriale i forbindelse med konkurrencer.

 
       
   
 
       
   

NOBEL arkitekter

 
   

 

 
   
2006-2008   DISSING + WEITLING  
       
   

• Arbejde i større projektteams
• Projektering
• ADT, Project Navigator, Byggeweb

 
       
   

Hos D+W har jeg primært arbejdet som projekterende arkitekt - oftest i projektteams, hvor vi har arbejdet med store byggesager med mange involverede parter.

 
       
   
 
       
   

Dissing +Weitling

 
   

 

 
   
2005-2006   Kullegaard Arkitekter  
       
   

Idéoplæg og skitseforslag
• Konkurrenceforslag og præsentationsmateriale
Bygherre- og leverandørkontakt
Projektering

 
       
   

Igennem min ansættelse hos Kullegaard Arkitekter har jeg fået erfaring mange forskellige opgavetyper. Jeg har både tegnet erhvervsbyggeri, institutioner og boliger af forskellige typer og størrelse. Generelt har jeg fået et indgående kendskab til byggesagers forløb og skærpet min arbejdsproces.

Desuden har jeg stået for designet af Kullegaard Arkitekters logo mv.

 
       
   
 
       
   

Kullegaard Arkitekter AS

 
   

 

 
   
2003-2004   Tegnestuen Birthe Just  
       
   

Projektering
Udarbejdelse af licitationsmateriale
CAD medansvarlig

 
       
    Hos Birthe Just har jeg fået generel projekteringserfaring og indsigt i kommunikationen og logistikken på en mindre tegnestue. Jeg har fået erfaring med design af bygningsdele, udarbejdelse af detaljetegninger i samråd med ingeniører og leverandører.  
       
     
       
    Tegnestuen Birthe Just

 
       
2003-2004   Selvstændig - Bloq Arkitekter MAA  
       
   

Medstifter, opstart, organisationsopbygning
Tegning, koordinering og realisering af mindre byggeprojekter
Koordinering af håndværkere, tidplanlægning
Bygherrekontakt

 
       
   

Som medstifter af bloq har jeg fået erfaring med opbygningen af en tegnestue. Igennem bloqs projekter har jeg fået erfaring med basal byggesagsstyring og træning i kunsten at kommunikere med håndværkere og bygherrer.

 
       
     
       
1997-2004   Selvstændig - Squid (grafisk design)  
       
   

Grafiske identiteter
Design og produktion af tryksager
Webdesign
Konsulentydelser
Behovsanalyse

 
       
    Som selvstændig har jeg fået praktisk erfaring med opgavebeskrivelse og -afgrænsning, tidsplanlægning, regnskab, prissætning, dokumentation, kundekontakt og meget mere. Jeg har vedligeholdt min knowhow om grafiske virkemidler. Ofte har jeg ofte fået ros for min evne til at tænke i helheder i forbindelse med opgaverne.  
       
     
       
2000–2001   Tegnestuearbejde, Bosch Architects, Amsterdam  
       
   

Projekttegning på Autocad
Udarbejdelse af projektpræsentationsmateriale
Analyse til og produktion af tegnestuens hjemmeside
Modelfremstilling

 
       
    I kraft af dette job har jeg fået stor indsigt i praksisen på en ung og dynamisk hollandsk tegnestue. Jeg har lært at arbejde i et team og at kommunikere på engelsk på fagligt højt niveau.  
       
     
    
       
1996   AD’er/DTP’er, Reklamebureauet ”Georgi & Partners”, Århus  
       
   

Design af logoer og firmaidentiteter
Udvikling af grafiske koncepter
Udarbejdelse af tryksager fra skitse til tryk
Kundekontakt

 
       
   

I dette job har jeg fået træning i at skabe og videreudvikle ideer til overordnede grafiske koncepter, på baggrund af en analyse af kunders og målgruppers ønsker og behov. Desuden er jeg blevet superbruger af programmerne Adobe Photoshop, Adobe Illustrator og QuarkXpress.

 
       
     
       
s