Livslang læring  
         
     

Udover de nedenfor nævnte udannelser, søger jeg løbende at udvikle mig fagligt og at holde mine kompetancer ved lige ved at deltage i kurser og studieture.

Særligt på IT-siden har jeg deltaget i en række kurser.
En liste over disse kurser kan ses under punktet "IT-kundskaber"

 
     
  2015   DGNB konsulent  
         
      • Bæredygtighed
 
         
     

DGNB er en bæredygtighedscertificeringsordning.
Certificeringsordningen og uddannelse heri, varetages af Green Building Council Denmark (DK-GBC), der er en non profit organisation der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen.
Den danske DGNB certificeringsordning tager afsæt i en række kriterier udviklet af den tyske organisation DGNB (Deutche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) som er tilpasset danske normer og standarder.

 
         
       
         
     

Green Building Council Denmark

 
     
  2003   »Arkitekturens praksis«, Arkitektskolens Efterudd. (14 uger)  
         
      Praktisk overbygning på Arkitektstudiet.
Projektering efter PAR/FRIs ydelsesbeskrivelse
AutoCAD
Introduktion til miljørigtig projektering
Teamarbejde
Byggelovgivning
 
         
      Kurset har givet godt overblik over indholdet i forslags- og projektfaserne og over samarbejds og udbudsformer mv. Jeg har fået erfaring med projektering, er blevet superbruger af Autocad med brug af IBBs lagstruktur. Jeg har arbejdet i et team og brugt projektstyringsværktøjer som tegnestuemanual, projektjournal og ansvarslister. Har stiftet bekendtskab med VS prissætningshåndbøgerne AB 92, ABR 89, håndbog i miljørigtigprojektering og meget, meget mere.

På kurset fungerede jeg desuden som IT-kontaktperson og har videreudviklet efteruddannelsens IT-strategi, supportaftaler mv.
 
         
       
         
     


Arkitektskolens Efteruddannelse


 
         
  1996-2002   Cand. arch., Arkitekt MAA, Arkitektskolen i Aarhus  
         
      Helhedstænkning og konceptudvikling
Kompositorisk erfaring og rumlig forståelse
I dégenerering og idéudvikling
Tilrettelægning og gennemførelse af et projektforløb
Visuel og rummelig kommunikation
 
         
      På studiet har jeg altid været ambitiøs. Jeg er meget arbejdsom og går grundigt og systematisk til værks. Jeg er kritisk og analyserende, undersøgende og imødekommende for nye indfaldsvinkler. Jeg tror på at synergieffekten er vejen til bedre resultater og er stærk tilhænger af teamarbejde. I mit studie har jeg tegnet bygninger med meget forskellig programmering og i mange forskellige skalaer. Brugen af IT har spillet en væsentlig rolle gennem hele mit uddannelsesforløb.  
         
       
         
         
  1994   Matematisk Studentereksamen, Stenhus, Holbæk  
         
     

Højniveaufagene: Matematik, musik og billedkunst